Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Giáp Dần 1974

Chọn tuổi xông đất năm 2017 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần phù hợp nhất để có một năm an khang thịnh vượng. Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà. Dưới đây chúng tôi sẽ liệt kê những năm sinh có thể trở thành người xông đất xông nhà cho gia chủ sinh năm 1974 Giáp Dần phù hợp nhất trong năm 2017 Đinh Dậu mang lại nhiều may mắn hạnh phúc cho gia chủ.

Hãy cùng mom.vn chọn tuổi xông đất năm 2017 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần dưới đây trong năm này nhé.

Tuổi xông nhà 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Mão của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp với Kỷ của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần Lục hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của người xông nhà, không tốt
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Giáp Dần 1974 phần 1

Tuổi xông nhà 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Dần Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1958 (Mậu Tuất – Bình Địa Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp với Mậu của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1954 (Giáp Ngọ – Sa Trung Kim)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Sa Trung Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1989 (Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Đại Lâm Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Lâm Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Giáp với Kỷ của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần Tam hình với Tỵ của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Dậu của người xông nhà, không tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1984 (Giáp Tý – Hải Trung Kim)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Hải Trung Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Hải Trung Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Dần không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1971 (Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim)

 • Ngũ hành bạn Đại Khê Thủy Tương sinh với Thoa Xuyến Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thoa Xuyến Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Giáp không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Dần Lục hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của người xông nhà, không tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Chọn tuổi xông đất năm 2017 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần trên đây hy vọng sẽ mang đến cho những người tuổi Giáp dần những thông tin quý giá nhất trong năm mới này. Gia chủ khi đón tiếp người xông đất xông nhà cũng cần phải niềm nở vui vẻ để mang lại nhiều may mắn an lành trong năm mới. Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng mom.vn để biết thêm thông tin hữu ích nhất.

Có thế bạn quan tâm :