Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Kỷ Mùi 1979

Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Kỷ Mùi 1979 tốt nhất để gia chủ luôn may mắn hạnh phúc suốt cả năm. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ. Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà rất được coi trọng. Chính vì thế cứ mỗi năm, mọi người sẽ cố gắng tìm trước những người trong bà con hay láng giềng có tính vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công trong công việc làm ăn để nhờ sang xông đất đầu năm. Đặc biệt lưu ý là nên chọn những người hợp tuổi với gia chủ và hợp tuổi với năm xem.

Hãy cùng mom.vn tham khảo xem tuổi xông đất Đinh Dậu 2017 cho người sinh năm 1979 Kỷ Mùi dưới đây để có thêm thông tin nhé.

Tuổi xông nhà 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Lộ Bàng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Mùi Tam hợp với Mùi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà 1951 (Tân Mão – Tùng Bách Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Tùng Bách Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Mùi Tam hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà 1976 (Đinh Thìn – Sa Trung Thổ)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Sa Trung Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi không sinh, không khắc với Thìn của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1988 (Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Đại Lâm Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Lâm Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi không sinh, không khắc với Thìn của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Kỷ Mùi 1979 phần 1

Tuổi xông nhà 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Thành Đầu Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thành Đầu Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi Tam hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1968 (Mậu Dậu – Đại Dịch Thổ)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Đại Dịch Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Mùi không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2003 (Quý Mùi – Dương Liễu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ với Quý của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi Tam hợp với Mùi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2002 (Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Mùi Lục hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1990 (Canh Ngọ – Lộ Bàng Thổ)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Lộ Bàng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Mùi Lục hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1980 (Canh Dậu – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Mùi không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Ốc Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Ốc Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi Tam hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của người xông nhà, không tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1969 (Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Đại Dịch Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1964 (Giáp Thìn – Phú Đăng Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Phú Đăng Hỏa của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Kỷ với Giáp của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi không sinh, không khắc với Thìn của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thìn Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 •  Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1959 (Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi Tam hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của người xông nhà, không tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Thành Đầu Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thành Đầu Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 •  Địa chi của bạn Mùi không sinh, không khắc với Dần của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Dậu của người xông nhà, không tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Thiện Thượng Hỏa của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Mùi Lục hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Kỷ Mùi 1979 trên đây đã hướng dẫn thật chi tiết cho các bạn lựa chọn người xông đất xông nhà phù hợp nhất cho những người tuổi Kỷ Mùi. Không nên để cho những người xông đất kỵ tuổi với gia chủ hay khắc tuổi với năm 2017 này vì vậy việc xông đất cần phải có sự sắp xếp. Chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng mom.vn nhé.

Có thế bạn quan tâm :