Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Nhâm Dần 1962

Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Nhâm Dần 1962 sẽ liệt kê những tuổi thích hợp nhất để xông đất xông nhà cho gia chủ Nhâm Dần trong năm Đinh Dậu 2017 này. Một trong những cách mang lại may mắn an lành cho cả năm trong năm mới đó chính là chọn người xông đất xông nhà đầu năm mới tốt nhất. Đó cũng là tục xông đất xông nhà truyền thống của người dân Việt Nam được nhiều người tín ngưỡng. Trong bài viết này chúng tôi đã liệt kê những tuổi xông đất xông nhà phù hợp nhất cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần trong năm Đinh Dậu 2017 này.

Hãy cùng mom.vn tham khảo xem tuổi xông đất năm 2017 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần dưới đây để có sự lựa chọn chính xác nhất.

Tuổi xông nhà Năm 1946 (Đinh Tuất – Ốc Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Ốc Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Ốc Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1947 (Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần Lục hợp với Hợi của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt

Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Nhâm Dần 1962 phần 1

Tuổi xông nhà Năm 1960 (Canh Tý – Bích Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Bích Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh không hợp với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Tý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của năm Đinh Dậu, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1961 (Tân Sửu – Bích Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Bích Thượng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bích Thượng Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1967 (Đinh Mùi – Thiên Hà Thủy)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thiên Hà Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1969 (Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Đại Dịch Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1977 (Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Sa Trung Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần Tam hình với Tỵ của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt

Tuổi xông nhà Năm 1990 (Canh Ngọ – Lộ Bàng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Đinh của năm Đinh Dậu, không tốt
 • Địa chi của gia chủ là Dần Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1991 (Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Lộ Bàng Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của năm Đinh Dậu, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Mùi của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mùi không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1997 (Đinh Sửu – Giang Hạ Thủy)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Giang Hạ Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Sửu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1998 (Mậu Dần – Thành Đầu Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thành Đầu Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm với Mậu của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần Tam hợp với Dần của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Dậu của năm Đinh Dậu, không tốt

Tuổi xông nhà Năm 1999 (Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Kim Tương sinh với Thành Đầu Thổ của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Dần không sinh, không khắc với Mão của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Dậu của năm Đinh Dậu, chấp nhận được

Chúng ta vừa xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Nhâm Dần 1962 thật thú vị cho những gia chủ tuổi Nhâm Dần phải không nào. Những gia chủ nên lưu ý sắp xếp sao cho người xông đất phù hợp phải là người đầu tiên bước vào nhà của mình trong ngày mùng một. Chúc tất cả mọi người năm mới an lành hạnh phúc và đừng quên đồng hành cùng mom.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhất.

Có thế bạn quan tâm :