Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Quý Sửu 1973

Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Quý Sửu 1973 là một trong những mối quan tâm hàng đầu trong năm mới không những đối với những gia chủ Quý Sửu mà còn đối với tất cả mọi người. Tục xông đất xông nhà đã có từ rất lâu được người dân tín ngưỡng và rất coi trọng người đến xông đất xông nhà đầu tiên trong năm mới bởi người này sẽ có thể quyết định vận hạn cả năm cho gia chủ. Vì vậy người xông đất xông nhà trong năm 2017 Đinh Dậu này cho gia chủ 1973 Quý Sửu cần phải được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi năm mới bắt đầu.

Hãy cùng mom.vn theo dõi hướng dẫn xem tuổi xông đất 2017 Đinh Dậu cho người sinh năm 1973 Quý Sửu chi tiết nhất dưới đây.

Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh
 • Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Quý với Mậu của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà 1981 (Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 9/12 Tốt

Xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Quý Sửu 1973 phần 1

Tuổi xông nhà 1973 (Quý Sửu – Tang Đố Mộc)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1996 (Đinh Tý – Giang Hạ Thủy)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Giang Hạ Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Giang Hạ Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm Tý – Tang Đố Mộc)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc không sinh, không khắc với Tang Đố Mộc của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, rất tốt
 • Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1956 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2004 (Giáp Dậu – Tuyền Trung Thủy)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Tuyền Trung Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tuyền Trung Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dậu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Tuyền Trung Thủy của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tuyền Trung Thủy Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, không tốt
 • Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Ất của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Tích Lịch Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tích Lịch Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Quý với Kỷ của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1965 (Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Phú Đăng Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Phú Đăng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Quý không sinh, không khắc với Ất của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Ất không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Tỵ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Dậu của người xông nhà, không tốt
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1978 (Mậu Ngọ – Thiện Thượng Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Thiện Thượng Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Quý với Mậu của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu Lục hại với Ngọ của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Tuổi xông nhà 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa)

 • Ngũ hành bạn Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sơn Hạ Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Đinh Dậu, chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Quý với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Dậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Tổng điểm : 7/12 Tốt

Trên đây đã hướng dẫn cho chúng ta xem tuổi xông đất xông nhà năm Đinh Dậu 2017 cho tuổi Quý Sửu 1973  chính xác nhất. Hy vọng sẽ giúp cho những người sinh năm 1973 Quý Sửu sẽ chọn được cho mình người xông đất xông nhà như ý muốn để mang lại nhiều may mắn phúc lộc cho cả gia đình suốt năm. Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ hạnh phúc trong năm mới và đừng quên đồng hành cùng mom.vn nhé.

Có thế bạn quan tâm :